Frågor & svar

Spa

Vad behöver vi för underlag för vårt nya spabad?

Spat ska placeras på en plan hårdgjord yta som klarar spats belastning tex. trädäck eller yta av marksten. Placera ej spat på gräsmattan. Gräv undan ca 2 dm och fyll upp med singel och packa hårt till en jämn hård yta. Lägg gärna en markisolering av polystyren ca 50mm på bädden för en extra isolering. Badet kan också byggas in i ett trädäck för enklare i och urstigning. Tänk dock på att det ska vara åtkomlighet för ev bluetoothbox samt kopplingsbox.

Hur fungerar transporten av ett spa?

Spat levereras normalt stående på högkant. I priset för transport ingår transport till tomtgräns.

Transporten aviseras normalt ca en halvtimma innan leverans.

Vad behöver jag för elanslutning till mitt nya spa?

Alla våra spa levereras för 380V 3-fas 16A. Alltså behöver man dra fran en kabel som är minst 5 x 2,5 kvadrat.

Denna kopplas in i kopplingsdosan bakom frontpanelen under manöverpanelen.

OBS!!!! Man måste se till att ha en arbetsbrytare inomhus samt alltid ha en jordfelsbrytare kopplad innan utgående kabel. OBS!!!

Vad blir elkostnaden för att hålla spabadet på ca 37 grader året runt?

Beroende på användande är elförbrukningen från ca 250-300 kw per månad.

Hur fyller jag mitt nya spa?

Bästa sättet att fylla upp vatten är att skruva ut filtret och sen fylla där. Detta för att minska risken för luft i cirkulationspumpen.

Detta kan inträffa ändå nån gång och då är det viktigt att lufta circulationspumpen. Vid uppstart skruva it filtret och känn att det suger in vatten där. Om så inte är fallet luftar man circulationspumpen. Det sitter en liten svart plugg på pumpen som man försiktigt skruvar upp medan pumpen går. När all luft är borta och det kommer vatten är det klart. Dra åt pluggen igen.

Hur ofta behöver jag byta eller rengöra filtret på mitt spa?

Vi rekkomenderar att man gör rent filtret ca var 3 dag vid normalt användande. Byte till ett nytt filter bör ske var 3-4 månad beroende på användning. Även om man rengör filtret var 3 dag blir det till sist tätt på grund av att micropartiklar tätar invändigt och dessa går inte att rensa bort.

Hur ofta behöver vi byta vatten i vårt spa?

Vi rekommenderar att man byter vatten 4-6 gånger per år beroende på hur ofta man använder spabadet.

Hur ofta behöver ozonatorn bytas?

Osonatorn är en del som behöver bytas ca var 2 år för att få full effekt på produkten.

Vad har materialet Lucite acrylic för egenskaper?

Karet är gjutet i Lucite acrylic som är ett mycket bra material mot bakterier och missfärgning.

Eftersom det är mycket tät yta hindrar det föroreninar från att ta sig in i ytan och förstöra den.

Det kallas oxå för plastglas.

Det har en mycket tätare yta än det vanligaste materialet i billigare spa som är Arestech acrylic.

Det har också en helt annan finish, även efter många år.

Bastu

Hur högt måste jag ha till tak för att få plats med ångbastun?

Lägsta höjd på innertaket MÅSTE vara 2200 mm.

Varför får jag inte in bra ljud i min basturadio?

På en del platser är det svårt att få in bra mottagning på radion i bastun. Då kan man behöva komplettera med en antenn typ radioantenn.

Vad behöver jag förbereda för ångbastun?

Se till att ni har avlopp under bastun, 230v 16 amp 1-fas framdraget samt varmt o kallt vatten framdraget bakom eller ovanför bastun.

Är ångbastun svår att montera?

Ångbastun monteras av 2 personer på ca en dag

Vad är det för anslutningar till vattnet på din kombibastu?

Anslutningarna är Svensk standard 1/2″ skruvkopplingar.

Hur fungerar en infrabastu?

I en infrabastu är det DU som värms upp och inte luften omkring som i en traditionell bastu.

Det är behagigt och helt ofarligt. Dessutom är det enrgibesparande.

Vilken plats behöver man för att installera en kombibastu?

Man behöver komma åt runt om för att montera bastun.